Mobile Menu

Xerloc, cercador de recursos XTEC

by Xavi Meler, octubre 20, 2014

La xarxa XTEC disposa de molts recursos però, en la meva opinió, es troben una mica dispersos: Alexandria, Edu365, Edu3, Jclic, QV, ARC, la propia web de l’Xtec, les llicències d’estudis…

Encara que el Merlí és un bon catalogador/cercador, em sembla que encara no inclou molts dels recursos que es poden trobar als portals. Tampoc mostra els recursos de manera aleatoria, cosa que pot sorpendre una mica però que em sembla una bona manera de descobrir nous recursos.

Amb la idea de concentrar tots els recursos per nivell, area i curs, he desenvolpat el XERLOC, aplicatiu que té la doble funció d’aparador i cercador de recursos.

Com a aparador mostra, sempre que és possible, els recursos més rellevants, més descarregats o més visitats. Quan els portals no ofereixen aquesta informació, el Xerloc mostra els recursos a l’atzar però sempre dins d’un nivell (ex. ESO), un curs (ex. Primer) i una àrea (ex. Matemàtiques) triats prèviament pel docent. A cada nou refresc, es mostren recursos diferents.

L’eina també funciona com a cercador. De fet n’inclou dos:

1-Un cercador que executa una consulta directament als portals i mostra els resultats (equivalent a visitar tots els portals y cercar per la paraula).
2-Un cercador Google que restringeix la consulta als portals/dominis que se li diu.

Cada cercador té els seus avantatges i inconvenients.

Espero que us agradi i si us sembla d’utilitat, li doneu difusió.

Enllaç al cercador: http://xerloc.skills.cat

No Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

*