Mobile Menu

NODES, model web pels centres educatius

by Xavi Meler, octubre 20, 2014

Nodes és un servei del Departament d’Ensenyament que proporciona una web pública, una intranet i una xarxa social privada a centres educatius de Catalunya.

Està construit sobre WordPress, el sistema de publicació de continguts més utilitzat del món i que destaca per la seva facilitat d’ús. Nodes també incorpora una xarxa social privada basada en l’extensió BuddyPress.

WPBP

Més informació: http://agora.xtec.cat/nodes

 

nodes

No Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

*