Mobile Menu

La insoportable levetat de la usabilitat web

by Xavi Meler, novembre 29, 2014

La usabilitat web és una disciplina més complexa del que sembla. La seva aparent senzillesa, unida a que es troba en un terreny fronterer entre diversos perfils professionals (dissenyador, analista, programador) fa que no s’hi destini tota l’atenció ni el temps que es mereix.

En general, quants menys elements tinguem per pantalla a la nostra web o app, més senzill serà distribuir-los adequadament. Però tot i així, amb pocs elements, és possible el desastre.

Exemple 1. Kindle. 

Si volem activar el mode de vol, ens trobem amb això:

kindle

Sí, per activar el mode vol hem de fer lliscar un botó denominat Desactivar

En realitat, l’error prové de la traducció al castellà. A la versió original no hi ha confusió possible:

kindle_us

Existeixen dos errors de traducció. En àngles, s’utilitzen dos verbs d’arrels diferents: Turn On (Airplane mode) to disable (wireless) mentre que a la traducció en castellà es fa servir una mateixa arrel: Activar (mode vol) per Desactivar (wifi). L’altre error és intentar abreviar Desactivado/Activado per Desactivar/Activar. És probable que el motiu d’haver fet aquesta abreviació fos que no hi ha espai suficient en el botó per ficar la paraula sencera. En anglès, s’abrevia habitualment en sentit contrari: Turn On/Turn Off per On/Off però aquí no, no és possible.

Exemple 2. Panell de control de Nominalia

A veure si aconseguiu que no us esclati el cap amb aquest simple diàleg modal:

usabilidad

Continuo cancel·lant o cancel·lo la cancel·lació?

Exemple 3. Inbox

Hi ha molts aspectes de la nova aplicació de google que m’agraden però conté un error d’usabilitat bastant important.

Si selecciono un correu i el marco com a fixat (chincheta), automàticament el dit s’en va a la icona de validació (check). És instintiu i bastant lògic, oi? Doncs no, al premer l’icona de validació, el correu no només no es fixa, sinó que s’arxiva automàticament. Encara després d’uns quants dies, segueixo arxivant de tant en tant un correu que volia fixar. I no, no crec que ficar un icona d’un rellotge al mig sigui suficient.

inbox_fail

 

Existeixen diverses raons per les que el meu cervell segueix preferint la validació a la creu:

  1. La validació és un mecanisme que hem utilizat en centenars d’aplicacions en els últims anys. Forma part del nostre pilot automàtic.
  2. La icona de validació és a la dreta. Completem accions de dalt a baix i d’esquerra a dreta.
  3. La icona de la creu és a la esquerra i massa lluny per ser una opció alternativa a la validació.
  4. La icona de la creu pot significar tancar, però també significa (en moltes aplicacions) cancel·lar l’acció o eliminar un element. No és una icona que al meu pilot automàtic li vingui de gust prémer.

En la meva opinió, s’hauria de substituir la icona de validació per una icona d’un calaix (archiva) i la creu per una icona de tornar enrere.

No Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

*